Rút Valašíková Opatrovanie detí v kojeneckom a útlom rannom veku  Rút Valašíková Opatrovanie detí v kojeneckom a útlom rannom veku
od roku 2007

Vždy malý kolektív detičiek

O detičky je postarané ako v rodine a to všetko bez zbytočných stresov. Režim dieťatka si do značnej miery môžte upraviť sama, tak ako to vyhovuje vaším požiadavkam a časovým možnostiam. Sme to schopní urobiť preto, lebo u nás nie je veľa detí, máme teda čas sa vášmu dieťatku venovať naplno. Ďieťatko napríklad môžme dať hajuškať kedy si to určíte, a nadstaviť jeho režim podľa režimu vo vašej rodine.

V mini-kolektíve je vždy veľa priestoru

Malé detičky, podľa vašej potreby a požiadaviek, viem učiť základy anglického jazyka, detskou formou. V mini-kolektíve je vždy veľa priestoru na individuálny prístup... Ten je v dnešnej uponáhľanej dobe takou vzácnosťou... Dávame si záležať na reálnom minikolektíve, čiže nejde o rozdelenie väčšieho množstva detí na viacero skupín na jednom mieste. Medzi daľšie výhody mini - kolektívu patrí menšia pravdepodobnosť prenosu detských chorôb, je vylúčené utláčanie mladšieho dieťaťa starším, deti sú približne rovnako staré a menší počet detí dokáže opatrovateľka 100% ustriehnuť.

Ďaľšia výhoda mini-kolektívu: Počas vašej pracovnej

doby viete, čo sa s dieťatkom deje.

Počas dňa komunikujem s mamičkami o ratolestiach cez internet, najčastejšie cez skype a ak si to prajú, môžu režim dieťatka individuálne upravovať. Pre väčšinu z nich je to milé ak im chodia informácie čo práve robíme, kedy sme papkali, ako bolo na prechádzke aj s fotografiami alebo videjkami.

Prechádzky s malým počtom detí

Na prechádzky chodievame najčastejšie do blízkej Prezidentskej záhrady, niekedy si urobíme aj malý výlet do blízkeho Horského Parku, čo sú oddychové miesta, jedny z najkrajších v centre. Blízko máme celé námestie Slobody a viacero ihrísk. Staršie detičky učíme držať sa za ruku na ulici, dávať si pozor, tieto čo mám teraz majú radi prejsť električkou cez starý most, ísť pešo naspäť, proste si povedia … čo pri malom počte detí nie je nijaký problém vyhovieť. Nárok na príspevok od štátu, je plne akceptovateľný pre každú pracujúcu mamičku.

Vždy malý kolektív detičiek

O detičky je postarané ako v rodine a to všetko bez zbytočných stresov. Režim dieťatka si do značnej miery môžte upraviť sama, tak ako to vyhovuje vaším požiadavkam a časovým možnostiam. Sme to schopní urobiť preto, lebo u nás nie je veľa detí, máme teda čas sa vášmu dieťatku venovať naplno. Ďieťatko napríklad môžme dať hajuškať kedy si to určíte, a nadstaviť jeho režim podľa režimu vo vašej rodine.

V mini-kolektíve je vždy veľa priestoru

Malé detičky, podľa vašej potreby a požiadaviek, viem učiť základy anglického jazyka, detskou formou. V mini-kolektíve je vždy veľa priestoru na individuálny prístup... Ten je v dnešnej uponáhľanej dobe takou vzácnosťou... Dávame si záležať na reálnom minikolektíve, čiže nejde o rozdelenie väčšieho množstva detí na viacero skupín na jednom mieste. Medzi daľšie výhody mini - kolektívu patrí menšia pravdepodobnosť prenosu detských chorôb, je vylúčené utláčanie mladšieho dieťaťa starším, deti sú približne rovnako staré a menší počet detí dokáže opatrovateľka 100% ustriehnuť.

Ďaľšia výhoda mini-kolektívu: Počas vašej

pracovnej doby viete, čo sa s dieťatkom

deje.

Počas dňa komunikujem s mamičkami o ratolestiach cez internet, najčastejšie cez skype a ak si to prajú, môžu režim dieťatka individuálne upravovať. Pre väčšinu z nich je to milé ak im chodia informácie čo práve robíme, kedy sme papkali, ako bolo na prechádzke aj s fotografiami alebo videjkami.

Prechádzky s malým počtom detí

Na prechádzky chodievame najčastejšie do blízkej Prezidentskej záhrady, niekedy si urobíme aj malý výlet do blízkeho Horského Parku, čo sú oddychové miesta, jedny z najkrajších v centre. Blízko máme celé námestie Slobody a viacero ihrísk. Staršie detičky učíme držať sa za ruku na ulici, dávať si pozor, tieto čo mám teraz majú radi prejsť električkou cez starý most, ísť pešo naspäť, proste si povedia … čo pri malom počte detí nie je nijaký problém vyhovieť. Nárok na príspevok od štátu, je plne akceptovateľný pre každú pracujúcu mamičku.
Rút Valašíková Opatrovanie detí v kojeneckom a útlom rannom veku