Rút Valašíková Opatrovanie detí v kojeneckom a útlom rannom veku Rút Valašíková Opatrovanie detí v kojeneckom a útlom rannom veku
od roku 2007
Rodičia zabezpečia dieťatku stravu počas celej doby opatrovania + plienočky a hygienické potreby.

Prosím, kontaktujte ma

na rut.valasikova@gmail.com

Rodičia zabezpečia dieťatku stravu počas celej doby opatrovania + plienočky a hygienické potreby.

Rút Valašíková Opatrovanie detí v kojeneckom a útlom rannom veku

Prosím, kontaktujte ma

na rut.valasikova@gmail.com